+421 48 285 80 48 info@proits.sk
Select Page

BANSKOBYSTICKÝ PIVOVAR, a.s.

Spoločnosť, pôvodne s jedným interným IT zamestnancom. Momentálne jej výkonný manažér, jednoznačne oceňuje náš prínos pre spoločnosť. Ocenil predovšetkým technologický posun a poriadok v oblasti informačných technológií. Ich zamestnancom pomáhame riešiť všetky problémy, ktoré ich pri práci s počítačmi stretnú. V roku 2018 sme im nasadili nový serverový systém, postavený na virtualizácii, čím sme skonsolidovali ich zastaralú serverovú infraštruktúru. Aktuálne konsolidujeme sieťové prostredie a rozširujeme kamerový systém.

Pôvodná obava, ktorá sprevádzala výmenu interného IT zamestnanca za outsourcing, už dávno nie je na programe dňa.

PROFINEX HOLDING, S.R.O.

Developerská spoločnosť, ktorej dlhodobo spravujeme ich serverovú infraštruktúru, vrátane pripojených pracovných staníc. Už pred rokmi sme u nich nasadili virtualizáciu, spravujeme emailový server, či zabezpečujeme bezpečnosť ich siete a dát.

RÁDIO LUMEN, S.R.O.

Rádio je dlhoročným klientom spoločnosti PROITS. Správa ich IT bola prevzatá pri vzniku spoločnosti – majiteľ spoločnosti bol ich pôvodný IT zamestnanec. Ich technický riaditeľ, pán Kraus oceňuje kontinuálnosť poskytovanej služby.

Kresťanskému slovenskému rádiu spravujeme kompletnú serverovú infraštruktúru, ktorá bola v roku 2020 nami obnovená a modernizovaná.

 

KNK V.D.

Spoločnosť KNK, resp. všetky firmy riadené jej vedením boli spravované jedným interným IT zamestnancom. Po viacerých problémoch, predovšetkým s jeho odbornosťou, sa rozhodli osloviť našu spoločnosť. V súčasnosti spravujeme všetky ich pobočky v rámci Slovenska, riešime široké spektrum IT problematiky. A to od komplikovaného informačného systému až po pomoc s excelovskými tabuľkami, či obsluhou obvyklých aj neobvyklých programov.

BCSR s.r.o.

Obchodno – poradenská spoločnosť, ktorej spravujeme celý serverový systém.

TOPPRES D.A. s.r.o.

Regionálna distribúcia tlače – člen skupiny GGT. Spoločnosť sme prevzali v stave bežiacom “na zotrvačník”, s množstvom zastaranej technológie a postupov. Nakoľko v krátkom období došlo k budovaniu nových priestorov, mohli sme jej nové sídlo vybudovať akoby na zelenej lúke. Od ťahania štrukturovanej kabeláže v stenách, až po inštaláciu hypervízora s niekoľkými virtuálnymi servermi. Mail server a firewall Kerio, IP telefóny, profesionálne wifi.